Bezbednost

Elektronsko bankarstvo


Elektronsko bankarstvo pruža klijentima mogućnost korišćenja bankarskih usluga bez odlaska u ekspozituru banke. Vršenje transakcija elektronskim putem, kao i upit u stanje i promet po svojim računima dostupno je klijentima 24 sata tokom svih 365 dana u godini uz visok stepen sigurnosti. Za razliku od klasičnog, elektronsko bankarstvo nudi uštedu u vremenu i novcu.

 

Sigurnost - najviši cilj

 

Bezbednost transakcija za pravna lica je sprovedena elektronskim potpisivanjem transakcija korišćenjem digitalnih sertifikata. Medijumi na kojima se izdaju digitalni sertifikati su USB tokeni ili smart kartice. Bezbednost transakcija poslatih od strane fizičkih lica sprovodi se dvojnom autentikacijom i to unosom korisničkog imena/lozinke i potvrdom svake transakcije SMS porukom.

 

Kontakt za pitanja i sugestije:

e-mail: elektronsko@aikbanka.rs

 

Kontakt centar: 
011/785 99 99

 

Preuzmite dokumentaciju za
e-banking poslovanje:

Pravna lica - SAGA

 

 

Pravna lica - HALCOM