Paket računi

AIK biznis  - mesečna naknada 200 RSD

Tekući račun

Izvodi (mail, fax, poštom, lično preuzimanje)

Visa Business Electron debitna kartica **

SMS servis - obaveštenje o stanju, prilivu, izvod računa

AIK biznis plus - mesečna naknada 350 RSD

Tekući račun

Devizni račun

Izvodi (mail, fax, poštom, lično preuzimanje)

Visa Business Electron debitna kartica **

Dodatna Visa Business Electron debitna kartica

Održavanje za e-banking