Višenamenske linije

 

Okvirni Limit

Iznos kredita

Od 5.000 EUR (500.000 RSD) do maksimuma klijentovog otplatnog kapaciteta

Minimalno potrebni uslovi

* Poslovanje firme duže od godinu dana;* U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;* U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno* Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)

Valuta

*u RSD sa valutnom klauzulom

Rok

Do 60 meseci

Instrumenti obezbedjenja

* Izvršna vansudska hipotekana nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci* Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu

 

Višenamenska linije

Iznos kredita

Od 5.000 EUR (500.000 RSD) do maksimuma klijentovog otplatnog kapaciteta

Minimalno potrebni uslovi

* Poslovanje firme duže od godinu dana;

* U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;

* U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno

* Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)

Valuta

*u RSD sa valutnom klauzulom

Rok

Do 36 meseci, uz ugovornu obavezu godišnje revizije poslovanja klijenta (12 meseci od puštanja linije u tečaj), sa obavezom izmirenja revolving kredita u celosti prema banci 15 dana pre godišnjeg monitoringa.

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

* Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25%i više, preduzeća ili preduzetničke radnje

* Ovlašćenje direktnog zaduženja tekućeg računa

* Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica

* Jemstvo pravnog ili fizičkog lica

* Izvršna vansudska hipotekana nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci

* Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge

* Zaloga na akcijama akcionarskog društva, na udelima društva sa ograničenom odgovornošću

* Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu