Obaveštenja klijentima

AIK Banka Obaveštenje  za pravna lica i preduzetnike

 

AIK Banka Obaveštenje za fizička lica

 

AIK Banka obaveštenje RKS 01.07.2015.

 

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora