Opšti uslovi poslovanja


Politika naknada AIK Banke sa primenom od 27.03.2015. 

 

Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima sa primenom od 01.10.2015.

 

Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima sa primenom od 01.10.2015.

 

Opšti uslovi pružanja platnih usluga fizičkim licima (potrošačima) sa primenom od 01.10.2015.

 

Opšti uslovi pružanja platnih usluga pravnim licima i preduzetnicima sa primenom od 01.10.2015.