Tarife Naknada za usluge

Tarife naknada za usluge AIK banke sa primenom od 1.10.2015.g.