Upravni i izvršni odbor

UPRAVNI ODBOR

 

Dipl.oec. Miodrag Kostić,  predsednik Upravnog odbora, lice sa odgovarajućim iskustvom iz oblasti finansija.

 

Nikola Litvinenko, član Upravnog odbora, lice nezavisno od Banke sa najmanje šest godina iskustva na rukovodećem položaju u privrednom društvu.

 

Dipl.oec. Tim Umberger, član Upravnog odbora, lice sa najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju u licu u finansijskom sektoru. Predstavnik akcionara East Capital.

 

Vladimir Poznanić, član Upravnog odbora, lice nezavisno od Banke koje ima najmanje šest godina radnog iskustva u oblasti finansija i koje se istaklo kao naučni radnik u toj oblasti.

 

Vladimir Sekulić, član Upravnog odbora, lice koje ima  najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju u licu u finansijskom sektoru i šest godina radnog iskustva u oblasti finansija i koje se istaklo kao stručnjak u toj oblasti, predstavnik akcionara  BDD&MV  Investments a.d.Beograd.

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Dr sc.oec. Jelena Galić, predsednik Izvršnog odbora.

 

Dipl.oec. Ana Marković, član Izvršnog odbora nadležan i odgovoran za upravljanje i kontrolu rizika Banke.

 

M.Sc. Dejan Vasić, član izvršnog odbora nadležan i odgovoran za poslovanje sa klijentima