Izveštaji i obaveštenja

Objavljivanje podataka i informacija banke


Objavljivanje podataka i informacija banke sa stanjem na dan 30.06.2015. godine
Obaveštenje o značajnom učešću 14.05.2015
Mišljenje UO o ponudi za preuzimanje Sunoko d.o.o. Novi Sad
Obaveštenje o značajnom učešću 23.01.2015
Godišnji dokument o objavljenim informacijama
Obaveštenje o značajnom učešću 2
Obaveštenje o značajnom učešću
Objavljivanje podataka i informacija banke sa stanjem na dan 31.12.2014 godine
Objavljivanje podataka i informacija banke sa stanjem na dan 30.6.2014. godine
Objavljivanje podataka i informacija banke sa stanjem na dan 31.12.2013.godine
Objavljivanje podataka i informacija banke sa stanjem na dan 30.06.2013. godine
Objavljivanje podataka i informacija banke sa stanjem na dan 31.12.2012.godine
Objavljivanje podataka i informacija banke sa stanjem na dan 30.06.2012. godine
Objavljivanje podataka i informacija banke sa stanjem na dan 31.12.2011. godine
 
Godišnji finansijski izveštaji 2012 

Revidirani godišnji finansijski izveštaji za 2012. godinu
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu
           

2011

Revidirani godišnji finansijski izveštaji za 2011. godinu
Napomene uz finansijske izveštaje za 2011. godinu
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu
           

2010

Revidirani godišnji finansijski izveštaji za 2010. godinu
Napomene uz finansijske izveštaje za 2010. godinu
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2010. godinu
           

2009

Revidirani godišnji finansijski izveštaji za 2009. godinu
           

2008

Revidirani godišnji finansijski izveštaji za 2008. godinu   
 
Nerevidirani finansijski izveštaji

30.06.2015.  

Bilans stanja 30.06.2015.
Bilans Uspeha za period od 01.01.2015 do 30.06.2015
Tokovi Gotovine za period od 01.01.2015 do 30.06.2015               

31.03.2015.  

Bilans Stanja na 31.03.2015
Bilans Uspeha za period od 01.01.2015 do 31.03.2015
Tokovi Gotovine za period od 01.01.2015 do 31.03.2015
               

31.12.2014.  

Bilans Stanja na dan 31.12.2014.
Bilans Uspeha za period od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Tokovi Gotovine za period od 01.01.2014 do 31.12.2014.
           

30.09.2014.  

Prezentacija Finansijskih rezultata na 30.09.2014 - Engleska verzija
Prevod Finansijskih izveštaja na 30.09.2014. - Engleska verzija
Bilans stanja na dan 30.09.2014.
Bilans uspeha za period 01.01.2014. – 30.09.2014.
Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2014. – 30.09.2014.
           

30.06.2014.  

Prevod Finansijskih izveštaja na 30.06.2014. - Engleska verzija
Bilans stanja na dan 30.06.2014.
Bilans uspeha za period 01.01.2014. – 30.06.2014.
Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2014. – 30.06.2014.
           

31.03.2014.  

Prevod Finansijskih izveštaja na 31.03.2014. - Engleska verzija
Bilans stanja na dan 31.03.2014.
Bilans uspeha za period 01.01.2014. – 31.03.2014.
Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2014. – 31.03.2014.
               

31.12.2013.  

Bilans stanja na dan 31.12.2013.
Bilans uspeha za period 01.01.2013. – 31.12.2013.
Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2013. – 31.12.2013.
           

30.09.2013.  

Bilans stanja na dan 30.09.2013.
Bilans uspeha za period 01.01.2013. – 30.09.2013.
Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2013. – 30.09.2013.
           

30.06.2013.

Bilans stanja na dan 30.06.2013.
Bilans uspeha za period 01.01.2013. – 30.06.2013.
Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2013. – 30.06.2013.  
           

31.03.2013.

Bilans stanja na dan 31.03.2013.
Bilans uspeha za period 01.01.2013. – 31.03.2013.
Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2013. – 31.03.2013.
 
Izveštaji revizora

 
Izveštaj revizora za 2014. godinu 
Izveštaj revizora za 2013. godinu
Pismo o prezentaciji 2013
Izveštaj revizora za 2012. godinu
Izveštaj revizora za 2011. godinu
Izveštaj revizora za 2010. godinu
Izveštaj revizora za 2009. godinu
Izveštaj revizora za 2008. godinu
Izveštaj revizora za 2007. godinu
Izveštaj revizora za 2006. godinu
Izveštaj revizora za 2005. godinu
Izveštaj revizora za 2004. godinu

 

 

Godišnji i polugodišnji izveštaji

 

Polugodišnji izveštaj o poslovanju za 2015 godinu.
Odluka o raspodeli dobiti za 2014
Odluka o usvajnju godisnjeg izv za 2014
Godišnji izveštaj za 2014. godinu 
Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu
Godišnji izveštaj za 2013. godinu
Polugodišnji izveštaj za period 01.01.2013. 30.06.2013.
Godišnji izveštaj za 2012. godinu
Godišnji izveštaj za 2011. godinu
Godišnji izveštaj za 2010. godinu
Godišnji izveštaj za 2009. godinu
Godišnji izveštaj za 2008. godinu
Godišnji izveštaj za 2007. godinu