Lista akcionara

Ažurnu listu akcionara AIK Banke u svakom trenutku možete preuzeti sa sajta Centralnog registra hartija od vrednosti www.crhov.rs