Krediti za obrtna sredstva i trajna obrtna sredstva

 

Ovi krediti se odobravaju sa namenom finansiranja obrtnih sredstava u poljoprivredi (semenska roba, sadnice, đubrivo, zaštitna hemijska sredstva, gorivo, stočna hrana, stočni fond za tov, i ostali repromaterijal u poljoprivredi).

 

Kratkoročni krediti za obrtna sredstva sa dozvoljenim prekoračenjem po tekućem računu za proizvođače ratarsko-industrijskih kultura

Minimalno potrebni uslovi

* Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom

* Maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednjeg anuiteta

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)

 * Obavezan uslov: kooperacioni ugovor klijenta sa prerađivačem/organizatorom proizvodnje sa ugovorenim površinama za proizvodnju ratarsko/industrijskih kultura za sezonu 2014 ili 2015.

Namena

Namena kredita je:

* Kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava

 * Dozvoljeno prekoračenje po tekučem računu

Iznos kredita/ dozvoljenog prekoračenja

Kredit:

 * minimum 100.000 RSD ili 1.000 EUR

* maksimum do 70% vrednosti ugovorene proizvodnje sa prerađivačem/organizatorom proizvodnje, a u zavisnosti od procenjene kreditne sposobnosti klijenta po metodologiji Banke.

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu: maksimum do 200.000 RSD

Učešće/Depozit

opciono

Valuta

* RSD

* EUR indeksiran

Isplata kredita

Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa predračuna/kupoprodajnog ugovora na račun prodavca, ili na namenski račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Rok otplate

* Kredit: do 12 meseci.

* Dozvoljeno prekoračenje po TR: do 12 meseci

Grejs period

Do 12 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate.

Obracun kamate

Metod obračuna kamate je proporcionalni.

Instrumenti obezbedjenja

Obavezno obezbeđenje:

• Lične menice nosioca kredita / članova gazdinstva

• Zaloga na buduća potraživanja, na bazi Ugovora o proizvodnji i otkupu ratarsko/industrijskih kultura između proizvođača i prerađivača/organizatora.

Ostala vrsta obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti):

 

 

Krediti za obrtna i trajna obrtna sredstva

Minimalno potrebni uslovi

* Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom

* Maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednjeg anuiteta

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)

Namena

Namena kredita je finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi (semenska roba, sadnice, đubrivo, zaštitna hemijska sredstva, gorivo, stočna hrana, stočni fond za tov, i ostali repromaterijal u poljoprivredi).

Iznos kredita

* Od 50.000 do 30.000.000 RSD

* Od 500 do 300.000 EUR

Valuta

*RSD

*EUR indeksirani

Učešće/Depozit

opciono

Isplata kredita

kredit se isplaćuje jednokratno prenosom na namenski tekući račun poljoprivrednika u AIK Banci, ili po profakturi/predračunu/kupoprodajnom ugovoru.

Rok otplate

* do 12 meseci (obrtna sredstva),

*13 do 36 meseci (trajna obrtna sredstva za proširenje proizvodnje)

Nacin otplate kredita

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim, godišnjim anuitetima, ili jednokratno po dospeću.

Grejs period

Do 6 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate.

Obracun kamate

Metod obračuna kamate je proporcionalni.

Instrumenti obezbedjenja

* Blanko sopstvena menica

* Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica

* Jemstvo pravnog ili fizičkog lica

* Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci

* Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge, zaloga na robnom zapisu, zaloga nad domaćim životinjama

* Vinkulacija polise osiguranja pokretne, nepokretne imovine ili useva uzete kao obezbeđenje po kreditu.

 

 

Krediti na bazi namenski oročenog depozita za osnovna i obrtna sredstva

Minimalno potrebni uslovi

* Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom

* Maksimum 70 godina starosti u momentu otplate poslednjeg anuiteta

* U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno

* Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)

Namena

Namena kredita je

:▪ osnovna sredstva;

▪ obrtna sredstva.

Iznos kredita

* od 1.000 do 300.000 EUR

* od 50.000 do 30.000.000 RSD

Valuta

*EUR indeksiran

 * RSD

Učešće/Depozit

opciono

Isplata kredita

 Kredit se isplaćuje jednokratno prenosom na namenski tekući račun poljoprivrednika u AIK Banci, ili po profakturi/predračunu/kupoprodajnom ugovoru/potvrdi o ostatku duga iz druge banke.

Rok otplate

*6 do 36 meseci EUR

*6 do 12 meseci RSD

Nacin otplate kredita

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, godišnjim anuitetima ili revolving

Grejs period

Do 12 meseci za dugoročne kredite, 6 meseci za kratkoročne. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate.

Obracun kamate

Metod obračuna kamate je proporcionalni.

Instrumenti obezbedjenja

Obezbeđenje kredita je namenski depozit koji ima usklađenu ročnost i valutu kao i kredit po kome je depozit obezbeđenje. Ovaj depozit mora biti ugovoreno sredstvo obezbeđenja.