Promotivna ponuda Kredit u dinarima

Keš krediti u dinarima uz mogućnost refinansiranja kreditnih obaveza

PROMOTIVNA PONUDA - GOTOVINSKI KREDITI SA OSIGURANJEM U DINARIMA UZ MOGUĆNOST REFINANSIRANJA KREDITNIH OBAVEZA

 

 

U promotivnoj ponudi očekuju Vas specijalni uslovi za gotovinske kredite i kredite za refinansiranje uz dodatni keš u RSD sa osiguranjem. - PONUDA VAŽI DO 31.12.2016. godine.

 

 

Gotovinski kredit i Gotovinski kredit za refinansiranje uz dodatni keš u RSD.

 

 • Iznos kredita: 50.000 – 1.200.000 RSD
 • Rok i kamatna stopa

 

UBACITI TABELU / STR 14 (2.)

 

 

 • Bez učešća i depozita
 • Jednokratna naknada za obradu zahteva: 2,00 % za AIK klijente i ostali klijenti

 

 

Reprezentativni primer za ročnost 24 meseci:

 

Tip klijenta

Klijent AIK Banke

Ostali klijenti

Iznos kredita

300.000 RSD

300.000 RSD

Nominalna kamatna stopa 

7,95% fiksna- na godišnjem nivou

7,95% fiksna- na godišnjem nivou

Efektivna kamatna stopa 

11,54%  - na godišnjem nivou    

12,69% - na godišnjem nivou   

Period otplate

24 meseci

24 meseci

Naknada za obradu zahteva

2,50% (7.500 RSD)

3,50% (10.500 RSD)

Mesečna rata

13.561,35 RSD

13.561,35 RSD

Ukupan iznos koji klijent treba da plati

334.531,72 RSD

337.531,72 RSD

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa–246 RSD

Godišnja naknada za administriranje kredita 1,00%

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa–246 RSD

Godišnja naknada za administriranje kredita 1,00%

 

 

Tip klijenta

Klijent AIK Banke

Ostali klijenti

Iznos kredita

300.000 RSD

300.000 RSD

Nominalna kamatna stopa 

9,95% fiksna- na godišnjem nivou

9,95% fiksna- na godišnjem nivou

Efektivna kamatna stopa 

12,72%  - na godišnjem nivou    

13,35% - na godišnjem nivou   

Period otplate

48 meseci

48 meseci

Naknada za obradu zahteva

2,50% (7.500 RSD)

3,50% (10.500 RSD)

Mesečna rata

7.601,57 RSD

7.601,57 RSD

Ukupan iznos koji klijent treba da plati

377.246,13 RSD

380.246,13RSD

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa–246 RSD

Godišnja naknada za administriranje kredita 1,00%

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa–246 RSD

Godišnja naknada za administriranje kredita 1,00%

 

Reprezentativni primer za ročnost 36 meseci:

 

Tip klijenta

Klijent AIK Banke

Ostali klijenti

Iznos kredita

300.000 RSD

300.000 RSD

Nominalna kamatna stopa 

11,95% fiksna- na godišnjem nivou

11,95% fiksna- na godišnjem nivou

Efektivna kamatna stopa 

14,78%  - na godišnjem nivou    

15,31% - na godišnjem nivou   

Period otplate

60 meseci

60 meseci

Naknada za obradu zahteva

2,50% (7.500 RSD)

3,50% (10.500 RSD)

Mesečna rata

6.665,76 RSD

6.665,76 RSD

Ukupan iznos koji klijent treba da plati

414.154,46 RSD

417.154,46 RSD

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa–246 RSD

Godišnja naknada za administriranje kredita 1,00%

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa–246 RSD

Godišnja naknada za administriranje kredita 1,00%

 

*Od 07.07.2016. referentna stopa NBS iznosi 4%

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.

 

Osiguranje:

Po kreditima sa rokom korišćenja 12 - 84 meseci, obavezna polisa CPI kod Generali Osiguranja uz pokriće rizika: smrt usled nezgode i nezaposlenost korisnika kredita sa tehnološkim viškom.

 

Sredstva obezbeđenja:

 • Lična menica
 • Administrativna zabrana – 2 primerka

 

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za kreditni proizvod
 • Kopija lične karte  uz original na uvid
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim zabranama
 • Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci
 • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca

 

Potrebne obrasce preuzmite ovde

 

 

Gotovinski kredit i Gotovinski kredit uz zatvaranje obaveza u RSD

 

 • Iznos kredita: 25.000 – 1.200.000 RSD
 • Kamatna stopa - fiksna: 12% na godišnjem nivou, fiksna
 • Bez učešća i depozita 
 • Period otplate od 12 meseci/ 15 meseci uz korišćenje 3 meseca grejsa
 • Jednokratna naknada za obradu zahteva: 2 %

 

Reprezentativni primer:

Tip klijenta

Klijent AIK Banke

Ostali klijenti

Iznos kredita

300.000 RSD

300.000 RSD

Nominalna kamatna stopa 

12% fiksna- na godišnjem nivou

12% fiksna- na godišnjem nivou

Efektivna kamatna stopa 

15.78%  - na godišnjem nivou    

15.78% - na godišnjem nivou   

Depozit

-

-

Period otplate

15 meseci uz korišćenje 3 meseca grejsa

12 meseci

Naknada za obradu zahteva

2% (6.000 RSD)

2% (6.000 RSD)

Mesečna rata

27.469,00 RSD

26.654,64 RSD

Ukupan iznos koji klijent treba da plati

335.924,03 RSD

326.151,63 RSD

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa–246 RSD

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa–246 RSD

 

Sredstva obezbeđenja:

 • Lična menica
 • Administrativna zabrana – 2 primerka

 

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za kreditni proizvod
 • Kopija lične karte  uz original na uvid
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim zabranama
 • Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci
 • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca

 

Potrebne obrasce preuzmite ovde