Promotivna ponuda Kredit u evrima

Keš krediti u evrima uz mogućnost refinansiranja kreditnih obaveza.

Gotovinski kredit i gotovinski kredit uz zatvaranje obaveza indeksiran u EUR

 • Iznos kredita: 500 – 10.000 EUR
 • Kamatna stopa - fiksna: 7,5% na godišnjem nivou, fiksna
 • Namenski depozit 30%
 • Period otplate od 13 -120 meseci
 • Jednokratna naknada za obradu zahteva: 0,5 % AIK klijenti / 1% ostali klijenti

 

Reprezentativni primer:

 

Tip klijenta

Klijent AIK Banke

Ostali klijenti

Iznos kredita

10.000 EUR

10.000 EUR

Nominalna kamatna stopa 

7,5% fiksna- na godišnjem nivou

7,5% fiksna- na godišnjem nivou

Efektivna kamatna stopa 

10.01% - na godišnjem nivou    

10.18% - na godišnjem nivou   

Depozit

30% (3.000 EUR) 

30% (3.000 EUR) 

Period otplate

120 meseci

120 meseci

Naknada za obradu zahteva

0,5% (50 EUR)

1% (100 EUR)

Mesečna rata

118.70 EUR

118.70 EUR

Ukupan iznos koji klijent treba da plati

14.552,38 EUR

14.602,38 EUR

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa–246 RSD

 

Godišnja naknada za administriranje kredita 0,5%

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa– 246 RSD

 

Godišnja naknada za administriranje kredita 0,5%

 

Sredstva obezbeđenja:

 

 • Lična menica
 • Administrativna zabrana – 2 primerka

 

Potrebna dokumentacija:

 

 • Zahtev za kreditni proizvod
 • Kopija lične karte  uz original na uvid
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim zabranama
 • Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci
 • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca

 

Potrebne obrasce preuzmite ovde