Korisne preporuke

Nastojte da većinu svojih plaćanja obavljate karticom , a podižete gotovinu samo u neophodnom iznosu.
Korišćenje kartice omogućava Vam bolju kontrolu troškova , jer ćete pregledom mesečnog izvoda imati najbolji uvid u tokove Vašeg novca i njime efikasnije upravljati.

 

Upotreba kartice je ograničena na dnevnom nivou u pogledu broja transakcija i iznosa . Ukoliko planirate veću potrošnju proverite Vaš dnevni/mesečni limit po kartici .

 

Korisnik kartice može zahtevati dodatnu karticu za lice koje želi da ovlasti, kao i da po želji limitira na dnevnom/mesečnom nivou iznos potrošnje po dodatnoj kartici.

 

Ukoliko u inostranstvu trgovac (ili bankomat) ponudi konverziju valuta na licu mesta, savetujemo da to ne prihvatate . Kursevi za ovakvu konverziju veoma su nepovoljni. Konverziju za transakciju u originalnoj valuti će obaviti banka po povoljnijim uslovima od onih koje biste dobili od trgovca.

 

RADI VAŠE BEZBEDNOSTI

 

• Držite odvojeno karticu i PIN

Kad plaćate, insistirajte da se transakcija obavi u vašem prisustvu

 

• Kada vršite plaćanja putem Interneta vproverite pouzdanost prihvatioca i pročitajte uslove plaćanja koje pruža, kao i da li poseduje određeni vid zaštite podataka. Internet sajtovi koji obezbeđuju dodatnu sigurnost prilikom Internet kupovine MasterCard /VISA karticama imaju oznaku VERIFIED BY VISA i MASTERCARD SECURE CODE . Proverite u Vašoj ekspozituri da li ste se registrovali za 3D Secure uslugu sigurne kupovine na sajtovima sa oznakom VERIFIED BY VISA i MASTERCARD SECURE CODE

 

 

• U Vašoj ekspozturi prijavite svoj broj mobilnog telefona za besplatno obaveštavanje putem sms-a o svakoj realizovanoj transakciji, što je najefikasniji način zaštite od zloupotrebe

 

 

• Telefon za prijave gubitka, krađe i blokadu kartice, dostupan u svakom trenutku: 011 3082 326

 Оbaveštenje korisnicima međunarodno važećih platnih kartica (kreditnih i debitnih kartica) AIK BANKE

 

Nije dozvoljeno korišćenje platnih kartica AIK BANKE radi plaćanja koja su suprotna Zakonu tj.plaćanje uloga platnim karticama igrača sa teritorije Republike Srbije za učestvovanje u igrama na sreću putem interneta, koje priređuju inostrani priređivači...

 

Odredbom čl.10.stava 1.tačka 2) Zakona o igrama na sreću (Sl.glasnik RS 84/04, 85/05- i dr.zakona i 95/10 – u daljem tekstu: Zakon) propisana je zabrana prikupljanja uloga u Republici Srbiji za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu.

 

Dopisom Ministarstva finansija br. 401-00-18/2011-04 od 29.07.2011. obavešteni smo da je prikupljanje uloga u pomenutoj odredbi Zakona navedeno u najširem smislu, a svakako obuhvata i plaćanje uloga platnim karticama igrača sa teritorije Republike Srbije za učestvovanje u igrama na sreću putem interneta, koje priređuju inostrani priređivači.

 

Saglasno napred navedenom, nije dozvoljeno korišćenje platnih kartica AIK BANKE radi plaćanja koja su suprotna Zakonu tj. plaćanje uloga platnim karticama igrača sa teritorije Republike Srbije za učestvovanje u igrama na sreću putem interneta, koje priređuju inostrani priređivači. Nepoštovanje ove odredbe povlači za sobom ugovorne i zakonske posledice.

 


Zahvaljujemo na saradnji i razumevanju.