VISA

VISA CLASSIC KREDITNA KARTICA

 

Visa Classic kreditna kartica omogućava Vam pristup dodatnim sredstvima do iznosa odobrenog limita- kada god to poželite.

 

Prednosti VISA kreditnih kartica AIK banke:

 

 • Prihvaćene u celom svetu- na prodajnim mestima i bankomatima širom sveta na kojima je  istaknut znak VISA
 • Sigurnije od nošenja gotovine
 • Mogu se koristiti i za plaćanja putem interneta
 • Dodatni vid zaštite su besplatne SMS notifikacije o izvršenim transakcijama; ujedno su  informacija o potrošnji i raspoloživom stanju na kartici
 • Fiksna kamatna stopa
 • Celokupni dug možete otplatiti u bilo kom trenutku, bez naknade za prevremenu otplatu
 • Dodatna pogodnost za korisnike paketa AIK POZITIV PLUS, AIK PREMIUM i AIK PENZIJA PLUS: kreditnu VISA karticu mogu koristiti bez naknade za izdavanje i mesečne članarine.

 

Reprezentativni primer- Visa Classic  (za korisnike navedenih paketa tekućeg računa):

 

Odobreni limit 1.000 EUR
Procenat revolvinga 5%
Metod obračuna Proporcionalni
Nominalna kamatna stopa  12% fiksna  - na godišnjem nivou (1% mesečna)
Efektivna kamatna stopa  12,53  % - na godišnjem nivou  
Period otplate 12 meseci 
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa– 246 RSD

 

 

Reprezentativni primer- Visa Classic (bez paketa) :

 

Odobreni limit 1.000 EUR
Procenat revolvinga 5%
Metod obračuna Proporcionalni
Nominalna kamatna stopa  12% fiksna  - na godišnjem nivou (1% mesečna)
Efektivna kamatna stopa  14,26 % - na godišnjem nivou  
Period otplate 12 meseci 
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa– 246 RSD

Naknada za izdavanje- 450 RSD

Mesečna članarina- 80 RSD

 

Sredstva obezbeđenja:

 • Lična menica
 • Administrativna zabrana- 2 primerka  (osim za klijente penzionere)

 

VISA CLASSIC CHARGE KREDITNA KARTICA

 

Visa Classic Charge kreditna kartica AIK banke odobrava se na bazi namenski oročenog depozita kod AIK BANKE sa minimalnim iznosom  od  1.000 EUR. Kreditni limit se utvrđuje maksimalno do iznosa 80% položenog namenski oročenog depozita. 

 

Prednosti Visa Classic Charge kreditne kartice AIK banke:

 

 • Minimalna mesečna obaveza po ovoj kartici je kamata na potrošena sredstva, a glavnica se može isplatiti po želji korisnika, do dospeća namenski oročenog depozita
 • Izdavanje i održavanje kartice za sve korisnike je besplatno
 • Odobravanje kartice bez provere kreditne sposobnosti, potrebna dokumentacija samo lična karta i ugovor  o namenskom depozitu

 

Reprezentativni primer- Visa Classic Charge:

 

Odobreni limit 1.000 EUR
Metod obračuna Proporcionalni
Nominalna kamatna stopa  12% fiksna  - na godišnjem nivou (1% mesečna)
Efektivna kamatna stopa  14.74 % - na godišnjem nivou  
Period otplate 12 meseci 
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika: Menica - 50 RSD

 

Sredstva obezbeđenja - lična menica

Potrebne obrasce za kreditne i charge Visa kartice preuzmite ovde.