Gotovinski i kredit za refinansiranje uz dodatni keš u RSD

GOTOVINSKI KREDIT I KREDIT ZA REFINANSIRANJE UZ DODATNI KEŠ U RSD

 

Svesni toga da nam je često brzo potreban gotov novac ili kredit kojim ćete refinansirati obaveze u drugim bankam, trudimo se da naš kredit za refinansiranje uvek bude najpovoljniji na tržištu.

 

 

Gotovinski kredit i kredit za refinansiranje uz dodatni keš u dinarima sa varijabilnom kamatnom stopom

 

 • Iznos kredita: 50.000 – 1.200.000 RSD
 • Kamatna stopa-varijabilna: 6M Belibor+7% AIK klijenti, 6M Belibor+9% Ostali klijenti
 • Bez učešća i depozita
 • Period otplate 13-99 meseci
 • Jednokratna naknada za obradu zahteva: 2% AIK klijenti/2,5% ostali klijenti 
 • Gotovinski kredit uz zatvaranje kreditnih obaveza – Jednokratna naknada za obradu zahteva: 1% AIK klijenti/1% ostali klijenti

 

 

Reprezentativni primer:

 

Tip klijenta

Klijent AIK Banke

Ostali klijenti

Iznos kredita

300.000 RSD

300.000 RSD

Nominalna kamatna stopa 

19% fiksna- na godišnjem nivou

21% fiksna  - na godišnjem nivou

Efektivna kamatna stopa 

22.45% - na godišnjem nivou  

25.70% - na godišnjem nivou  

Učešće/depozit

-

-

Period otplate

60 meseci

60 meseci

Naknada za obradu zahteva

2% (6.000 RSD)

2.5%( 7.500 RSD)

Mesečna rata

7.782,17 RSD

8.116,01 RSD

Ukupan iznos koji klijent treba da plati

476.782,69 RSD

501.982,58 RSD

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa–246 RSD

Godišnja naknada za administriranje kredita 0,5%

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa– 246 RSD

Godišnja naknada za administriranje kredita 1%

 

*/6M BELIBOR ustanovljen ja na dan 30.06.2016 .godine iznosi 3,74%

 

Obračun je izvršen na dan 01.07.2016. godine.

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke. 

 

 

Sredstva obezbeđenja:

 • Lična menica
 • Administrativna zabrana – 2 primerka

 

 

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za kreditni proizvod
 • Kopija lične karte  uz original na uvid
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim zabranama
 • Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci
 • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca

 

 

Potrebne obrasce preuzmite ovde

 

 

Gotovinski kredit i kredit za refinansiranje uz dodatni keš u rsd sa fiksnom kamatnom stopom uz mogućnost korišćenja grejs perioda

 • Iznos kredita: 25.000 – 1.200.000 RSD
 • Kamatna stopa - fiksna: 12% na godišnjem nivou, fiksna
 • Bez učešća i depozita 
 • Period otplate do 12 meseci/ 15 meseci uz korišćenje 3 meseca grejsa
 • Jednokratna naknada za obradu zahteva: 2 %

 

 

Reprezentativni primer:

 

Tip klijenta

Klijent AIK Banke

Ostali klijenti

Iznos kredita

300.000 RSD

300.000 RSD

Nominalna kamatna stopa 

6M BELIBOR* +7% (13,06%) varijabilna- na godišnjem nivou

6M BELIBOR* +9% (15,06%) varijabilna- na godišnjem nivou

Efektivna kamatna stopa 

15,06% - na godišnjem nivou  

18,06% - na godišnjem nivou    

Učešće/depozit

-

-

Period otplate

99 meseci

99 meseci

Naknada za obradu zahteva

2% (6.000 RSD)

2,5%( 7.500 RSD)

Mesečna rata

4.965,40 RSD

5.309,67 RSD

Ukupan iznos koji klijent treba da plati

504.405,08 RSD

546.835,68  RSD

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa–246 RSD

Godišnja naknada za administriranje kredita 0,5%

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa– 246 RSD

Godišnja naknada za administriranje kredita 1%

 

*/6M BELIBOR obračunat na dan 30.06.2015 .g. iznosi 6,06%

 

Sredstva obezbeđenja:

 

 • Lična menica
 • Administrativna zabrana – 2 primerka

 

Potrebna dokumentacija:

 

 • Zahtev za kreditni proizvod
 • Kopija lične karte  uz original na uvid
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim zabranama
 • Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci
 • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca

 

 

Reprezentativni primer:

 

UBACITI TABELU SA STR. 18 (1.)

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.

 

Sredstva obezbeđenja:

 • Lična menica
 • Administrativna zabrana – 2 primerka

 

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za kreditni proizvod
 • Kopija lične karte  uz original na uvid
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim zabranama
 • Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci
 • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca

 

 

Potrebne obrasce preuzmite ovde

 

 

 

Gotovinski kredit i kredit za refinansiranje uz dodatni keš u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom

 

 • Iznos kredita: 50.000 – 1.200.000 RSD
 • Kamatna stopa-fiksna: 16% klijent AIK Banke i 19% Ostali klijenti
 • Bez učešća i depozita
 • Period otplate 13-60 meseci
 • Jednokratna naknada za obradu zahteva: 2% AIK klijenti/2,5% ostali klijenti
 • Gotovinski kredit uz zatvaranje kreditnih obaveza –  Jednokratna naknada za obradu zahteva: 1% AIK klijenti/1% ostali klijenti

 

Reprezentativni primer:

 

UBACITI TABELU SA 18 (ZADNJA) I 19 STRANE. (1.)

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.

 

 

Sredstva obezbeđenja:

 • Lična menica
 • Administrativna zabrana – 2 primerka

 

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za kreditni proizvod
 • Kopija lične karte  uz original na uvid
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim  zabranama
 • Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci
 • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca

 

Potrebne obrasce preuzmite ovde