Preskoči ratu

Mnogo je lakše kada znate da možete preskočiti rate

1. Najduži period otplate kredita

2. Mogućnost refinansiranja postojećih obaveza uz dodatni keš

3. Povećanu sigurnost u toku perioda otplate – besplatno osiguranje

4. Mogućnost preskakanja rata već nakon 60 dana

 


Preskočite plaćanje rate kredita kada Vam je to neophodno

 

Nikada ne možemo predvideti šta sve u životu može da nam se desi. 

Zato je kredit  Preskoči ratu  model gotovinskog kredita koji  je prilagođen baš Vašim potrebama.  Dodatno  Vam pruža  mogućnost odlaganja plaćanja mesečne rate, onda kada Vam je to zaista potrebno.

U toku jedne kalendarske godine imate mogućnost da preskočite do 6 mesečnih rata procedura za podnošenje zahteva za odlaganje rate je jednostavna.

 

Refinansirajte postojeće obaveze i uzmite dodatni keš

 

Imate već u korišćenju kredite, kreditne kartice i teško uspevate da izađete na kraj sa postojećim obavezama. Objedinite sve vaše obaveze u jedan kredit i ako Vam je potrebno uzmite i dodatni keš, i preskočite ratu kad smatrate da Vam je potrebno.

 

Rata u dinarima

 

Zahvaljujući povoljnoj kamatnoj stopi i kreditu koji je u domaćoj valuti, Vaša mesečna rata je u dinarima, bez obzira na kretanje kursa evra.

 

Osiguranje u slučaju gubitka posla, bez naknade

 

Uz kredit Preskoči ratu dobijate i dodatnu sigurnost u vidu osiguranja u slučaju nevoljnog gubitka zaposlenja. Ova usluga vam je omogućena odmah nakon realizacije kredita, bez naknade.

 

Reprezentativni primer:

 

Tip klijenta

Klijent AIK Banke

Ostali klijenti

Iznos kredita

300.000 RSD

300.000 RSD

Nominalna kamatna stopa 

6M BELIBOR* +9% (15.06%) varijabilna- na godišnjem nivou

6M BELIBOR* +9% (15.06%) varijabilna- na godišnjem nivou

Efektivna kamatna stopa 

17.44% - na godišnjem nivou  

18.25% - na godišnjem nivou  

Učešće/depozit

-

-

Period otplate

84 meseci

84 meseci

Naknada za obradu zahteva

1% (3,000 RSD)

2%( 6,000 RSD)

Mesečna rata

5,857.12 RSD

5,915.11 RSD

Ukupan iznos koji klijent treba da plati

503,622.19 RSD

514,546.37 RSD

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa–246 RSD

Godišnja naknada za administriranje kredita 0.5%

Menica – 50 RSD,

Izveštaj kreditnog biroa– 246 RSD

Godišnja naknada za administriranje kredita 0.5%

 

*/6M BELIBOR obračunat na dan 30.06.2015 g. iznosi 6.06% 

 

Kako najlakše da savršenog kredita koji je kreiran da prati Vaš ritam života:

 

- Za podnošenje zahteva za kredit potrebna Vam je lična karta i, u zavisnosti od radnog statusa, sledeća dokumenta:

- Zaposleni: Potvrda o zaposlenju i visini primanja i administrativna zabrana

- Samozaposleni: Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća; fotokopija Rešenja o porezu na dohodak (original na uvid)

- Starosna granica korisnika kredita: minimum 20 godina starosti u momentu odobravanja i do 68 godina starosti u trenutku otplate poslednje rate.

 

Potrebnu dokumentaciju preuzmite ovde