Kredit za adaptaciju i rekonstrukciju

Adaptirate stan ili kuću? Pogledajte uslove kredita za rekonstrukciju i adaptaciju stambenih objekata.

 

Model: učešće 20%

Namena: za rekonstrukciju stambenih objekata, za adaptaciju stambenih objekata i poboljšanje uslova stanovanja – tekuće održavanje

 

Iznos kredita:

  • INDEKSIRANI Od 10.000 EUR do 50.000 EUR
  • KREDIT U RSD OD 1.000.000 RSD do 5.000.000 RSD

 

Kamatna stopa:

  • 6M EURIBOR + 8.50% indeksirani kredit
  • 6M BELIBOR + 9.00% kredit u RSD

 

Proporcionalni metod obračuna

 

Rok otplate:

  • INDEKSIRANI 24- 240 meseci
  • KREDIT U RSD 24-84 meseci

 

Način otplate:

  • U mesečnim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta
  • Jednokratna naknada za obradu zahteva: 0,5% od iznosa kredita

 

PDF - REPREZENTATIVNI PRIMER - REKONSTRUKCIJA STANA ILI KUĆE