Isplata kamate unapred

Oročena štednja sa isplatom kamate unapred nudi mogućnost da celokupan iznos kamate dobijate unapred, tj. odmah po polaganju depozita.

 

Štedni ulozi u evrima oročeni na period od 6 do 36 meseci sa isplatom kamate unapred.

Minimalni ulog iznosi 5.000 EUR.

 

Period

NKS

EKS

6M 

0.20%

0.17%

12M

0.50%

0.43%

25M

0.70%

0.60%

30M

1.10%

0.96%

36M

1.20%

1.05%

 

Sve kamate su izražene na godišnjem nivou, nezavisno od iznosa. Metod obračuna kamate-konformni.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Agencija za osiguranje depozita

 

Reprezentativni primer - Devizna oročena štednja u evrima sa isplatom kamate unapred 

 

 Period oročenja – podizanje sredstava

36M

Glavnica štednog uloga u EUR

5,000

Kamata (isplata unapred, na dan uplate-oročenja štednog uloga) u EUR

182.11

Ukupan iznos za isplatu  u EUR, nakon odbitka poreza

5,154.79

Kamatna stopa (nominalna, fiksna)

1.20%

EKS (na godišnjem nivou)

1.05%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.

Poreska obaveza – 15% u EUR

27.32

 

Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzetiu bilo kojoj ekspozituri Banke.