Oročena štednja

DEVIZNA OROČENA ŠTEDNJA SA ISPLATOM KAMATE PO ISTEKU ROKA OROČENJA

 

Devizna oročena štednja u EUR, CHF I USD.

 

Devizna oročena štednja u EUR.

Minimalni Štedni ulog: 100 EUR.

 

 

Period NKS EKS
1M 0.10% 0.09%
3M 0.10% 0.09%
6M 0.20% 0.17%
12M 0.50% 0.42%
25M 0.70% 0.60%
30M 1.10% 0.94%
36M 1.20% 1.02%

 

Sve kamate su izražene na godišnjem nivou, nezavisno od iznosa. Metod obračuna kamate-konformni.

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Agencija za osiguranje depozita

 

Reprezentativni primer - Devizna oročena štednja u evrima sa isplatom kamate po isteku roka oročenja

 

Period oročenja – podizanje sredstava 36M
Glavnica štednog uloga u EUR 5,000
Kamata (kamata kroz mesečne isplate) u EUR 178.96
Ukupan iznos za isplatu  u EUR, nakon odbitka poreza 5,152.17
Kamatna stopa (nominalna, fiksna) 1.20%
EKS (na godišnjem nivou) 1.02%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.
Poreska obaveza – 15% u EUR 26.79
 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Ukoliko Vam novac zatreba i pre isteka roka kod oročene štednjeAIK BANKA će za period od dana polaganja depozita do dana njegovog prevremenog razoročenja, obračunati i platiti stepenastu kamatu za izdržani period, detaljnije informacije možete dobiti u najbližoj ekspozituri AIK Banke.

 

Devizna oročena štednja u CHF

Minimalni štedni ulog: 100 CHF

 

  Period

NKS

EKS

  3M

0.05%

0.04%

  6M

0.08%

0.07%

  12M

0.10%

0.08%

 

Sve kamate su izražene na godišnjem nivou, nezavisno od iznosa. Metod obračuna kamate-konformni.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Agencija za osiguranje depozita

 

Reprezentativni primer - Devizna oročena štednja u CHF sa isplatom kamate po isteku roka oročenja

 

 Period oročenja – podizanje  sredstava

12M

 Glavnica štednog uloga u CHF

5,000

 Kamata (isplata kamate po isteku roka oročenja) u CHF

5.00

 Ukupan iznos za isplatu  u  CHF, nakon odbitka poreza

5,004.25

 Kamatna stopa (nominalna, fiksna)

0.10%

 EKS (na godišnjem nivou)

0.08%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.

 Poreska obaveza – 15% u CHF

    0.75

 

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

 

Devizna oročena štednja u USD

Minimalni štedni ulog: 100 USD

 

 Period

NKS 

EKS 

 3M

0.30%

0.26%

 6M

0.50%

0.42%

 12M

0.90%

0.77%

 

Sve kamate su izražene na godišnjem nivou nezavisno od iznosa. Metod obračuna kamate-konformni.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Agencija za osiguranje depozita

 

Reprezentativni primer - Devizna oročena štednja u USD sa isplatom kamate po isteku oročenja

 Period oročenja -podizanje  sredstava

12M

 Glavnica štednog uloga u USD

5,000

Kamata (isplata kamate po isteku roka oročenja) u USD

45.03

 Ukupan iznos za isplatu  u  USD, nakon odbitka poreza

5,038.28

 Kamatna stopa (nominalna, fiksna)

0.90%

 EKS (na godišnjem nivou)

0.77%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.

 Poreska obaveza – 15% u USD

    6.75

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.