Dinarska štednja

Dinarska oročena štednja sa isplatom kamate po isteku roka oročenja

 

Minimalni štedni ulog iznosi 1,000 RSD

 

Period

NKS

EKS

1M

2.50%

2.50%

3M

3.00%

3.00%

6M

3.80%

3.80%

12M

4.00%

4.00%

 

Sve kamate su izražene na godišnjem nivou, nezavisno od iznosa. Metod obračuna kamate-konformni.

AIK Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

 Agencija za osiguranje depozita

 

Reprezentativni primer Dinarska oročena štednja sa isplatom kamate po isteku roka oročenja

 

 

TABELA SA 12 STRANE (2.)

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.

 

Dinarska oročena štednja u dinarima do 12 meseci koja može biti razročena u svakom momentu

 

Minimalni štedni ulog iznosi 1,000,000 RSD

 

TABELA SA 12 STRANE (3.)

 

Kamate je izražena na godišnjem nivou, nezavisno od iznosa. Metod obračuna kamate-konformni.

AIK Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

 Agencija za osiguranje depozita

 

Reprezentativni primer Dinarska oročena štednja koja može biti razoročena u svakm trenutku

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke. 

TABELA SA 12 STRANE (4.)