Flexi štednja

Želite da vam ušteđevina uvek bude dostupna a kamatna stopa visoka?

Želite da podignete samo deo svog štednog uloga?

Ili možda da Master Card karticom podižete novac gde god da se nalazite u svetu?

Želite da svakog meseca dodajete malo po malo na svoj štedni račun?

Ili možda da putem e-bankinga UVEK i SVUDA možete da proverite stanje svoje ušteđevine i dodatno je povećate?

 

ZA SVE ŠTO POŽELITE – FLEXI ŠTEDNJA AIK BANKE!

 

FLEXI Štednja je namenjena svima koji od svoje štednje žele više.  Uz garantovanu nominalnu kamatnu stopu od 0.20% godišnje, efektivna kamatna stopa 0.17% godišnje za narednih 12 meseci, imate mogućnost da:

 

  • U svakom trenutku podignete svoj novac na šalteru AIK banke ili na bankomatu
  • Uvećavate svoju štednju uplatama u gotovini ili prenosom putem e-bankinga 24/7
  • Plaćate robu ili usluge debitnom Master Card karticom direktno sa svog računa, bilo gde u svetu
  • Koristite povoljniji kurs na e-menjačnici za prebacivanje štednje sa dinarskog računa u AIK Banci
  • Automatski produžite ugovor nakon isteka 12 meseci

 

Napomena: Korišćenje debitne kartice i e-bankinga je opciono i tarifira se u skladu sa važećim Tarifnikom AIK Banke.

 

Reprezentativni primer FLEXI Štednje po viđenju

 

Period na koji Banka prima depozit

Po viđenju

Iznos uloga

5,000 EUR

Ukupan iznos za isplatu nakon odbitka poreza

5,021.27 EUR

Kamata 

25.02 EUR

Kamatna stopa
(nominalna,na godišnjem nivou, fiksna za period od 12 meseci od dana otvaranja računa, konformni metod obračuna)

0.50%

EKS
(na godišnjem nivou)

0.43%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Poreska obaveza - 15% na depozit položen u valuti EUR                                                                        3.75 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

 

Reprezentativni primer je rađen pod pretpostavkom da su sredstva oročena na period od 12 meseci

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke. AIK Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

AIK Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Agencija za osiguranje depozita