Štednja 25+5

Ako ste odlučili da svoj novac stavite na oročenu štednju, da biste dobili višu kamatu, ali pri tome želite da budete sigurni da u svakom trenutku možete podići svoj ulog i da zbog toga ne izgubite kamatu,  onda je 25+5 ŠTEDNJA – PRAVI IZBOR ZA VAS!

 

  • Period oročenja : 25+5 meseci
  • Minimalni ulog: 100 EUR
  • Nominalna kamatna stopa: 1,30%  na godišnjem nivou
  • Efektivna kamatna stopa: 1,11% na godišnjem nivou

 

Ukoliko Vam novac zatreba i pre isteka roka od 25+5 meseciAIK BANKA će za period od dana polaganja depozita do dana njegovog prevremenog razoročenja, obračunati i platiti stepenastu kamatu za izdržani period pod uslovima i u visini kamatne stope date u tabeli:

 

Izdržani period od datuma oročenja do datuma razoročenja

NKS koja se primenjuje kod razročenja 

do 12M

0,05%

preko 12M do 25M

Za period 0-12M 0,05%

Za period 12-25M 0,50%

preko 12M do 30M

Za period 0-12M 0,05%

Za period 12-30M 0,50%

 

 

Reprezentativni primer

Period oročenja – podizanje sredstava

25+5 meseci

Glavnica štednog uloga u EUR

5.000,00 

Iznos kamate u EUR

164,25

Ukupan iznos za isplatu  u EUR, nakon odbitka poreza

5.139,61

Kamatna stopa
(nominalna, na godišnjem nivou, fiksna, konformni metod obračuna)

1,30%

EKS
(na godišnjem nivou)

1,11%

Poreska obaveza – 15%

24,64EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke. AIK Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.