Štednja po viđenju

Ukoliko želite da raspolažete svojim sredstvima u svakom trenutku, štednja po viđenju je pravi izbor za Vas.

 

Štednja po viđenju (ili “a vista štednja”) je vid polaganja depozita, pri kojem Vam je u svakom trenutku sav položeni novac na raspolaganju, bez ikakvih troškova. Ovo konkretno znači da nema rokova u kome dospeva kamata, niti ste na bilo koji način ograničeni u korišćenju sredstava na računu. Kamata se kod ove vrste štednje obračunava na kraju kalendarske godine.

 

Štednji ulog po viđenju – RSD, EUR, CHF, USD

 

VALUTA

NKS

EKS

RSD

3,00%

3,00%

EUR

0,15%

0,13%

CHF

0,05%

0,04%

USD

0,05%

0,04%Sve kamate su izražene na godišnjem nivou, nezavisno od iznosa. Metod obračuna kamate-konformni.

 

UBACITI TABELU STR 13 (2.)

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.