AIK Penzija paket

Osnovni paket tekućeg računa prilagođen isključivo potrebama penzionera.

 

Osnovni paket tekućeg računa za penzionere obuhvata:

 

  • Tekući račun
  • Debitna kartica – Visa Electron
  • SMS servis
  • Izdavanje čekova bez naknade
  • Izvod po tekućem računu

 

Mesečna naknada za održavanje paketa iznosi 80,00 RSD

 

 

Visa Electron debitna kartica

 

Platna i identifikaciona kartica za dinarski transakcioni račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga na POS terminalima i putem Interneta, za podizanje gotovog novca na šalterima banaka i za podizanje gotovog novca na bankomatima, na mestima na kojima je istaknut znak VISA, do iznosa raspoloživog na računu.

 

 

SMS servis

 

SMS obaveštenja o prilivu, odlivu i upit u stanje po računu, pustem SMS poruke, kao i informacije o autorizovanim transakcijama putem platnih kartica, mesečno obaveštenje o dugu po kreditnim karticama i obaveštenje da je kartica pristigla u ekspozituru (za sve vrste kartica).

 

 

Izdavanje čekova

 

AIK Banka nudi mogućnost korišćenja čekova svojim klijentima sa redovnim primanjima po osnovu plate ili penzije. AIK PENZIJA PAKET obuhvata i izdavanje čekova bez naknade.

 

 

 

Izvod po tekućem računu

 

Klijent može biti informisan o stanju i promenama po tekućem računu slanjem izvoda na kućnu ili e-mail adresu bez dolaska u banku, a na zahtev sve promene po tekućem računu može dobiti i na šalteru banke.