AIK Penzija plus

Napredni paket tekućeg računa za penzionere sa još više pogodnosti.

 

Napredni paket tekućeg računa za penzionere obuhvata:

 • Tekući račun
 • Debitna kartica – Visa Electron
 • Mesečni izvod po tekućem računu
 • Isplata penzije unapred
 • Dozvoljeno prekoračenje bez naknade za obradu zahteva
 • Trajni nalog (5 naloga bez naknade)
 • Izdavanje čekova bez naknade
 • SMS servis
 • Devizni račun Visa electron debit (devizna)
 • Kreditna kartica Visa Classic revolving ili MasterCard Standard bez naknade za izdavanje i mesečne članarine
 • E banking bez naknade
 • M banking

 

Mesečno održavanje paketa iznosi 150,00 RSD

 

Visa Electron debitna kartica

 

Platna I identifikaciona kartica za dinarski transakcioni račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba I usluga na POS terminalima I putem Interneta, za podizanje gotovog novca na šalterima banaka I za podizanje gotovog novca na bankomatima, na mestima na kojima je istaknut znak VISA, do iznosa raspoloživog na računu.

 

 

Izvod po tekućem računu

 

Klijent može biti informisan o stanju I promenama po tekućem računu slanjem izvoda na kućnu ili e-mail adresu bez dolaska u banku, a na zahtev sve promene po tekućem računu može dobiti i na šalteru banke. 

 

 

Izvod po tekućem računu

 

Isplata penzije unapred je usluga koja svim korisnicima penzije klijentima Banke omogućava raspolaganje sredstvima u visini jedne penzije i to do 7 dana pre redovnog priliva penzije.

 

 

Isplata penzije unapred – samo u AIK Banci

 

Isplata penzije unapred je usluga koja svim korisnicima penzije klijentima Banke omogućava raspolaganje sredstvima u visini jedne penzije i to do 7 dana pre redovnog priliva penzije.

 

 

Dozvoljeno prekoračenje

 

Paket AIK PENZIJA PLUS obuhvata dozvoljeno prekoračenje bez naknade za obradu zahteva.

 

 

Trajni nalog

 

Trajni nalog omogućuje klijentu da banka vrši plaćanje računa u njegovo ime, bez dolaska u banku, u određenim vremenskim intervalima, bez naknade.
Paket AIK PENZIJA PLUS obuhvata i 5 trajnih naloga bez naknade.

 

 

Izdavanje čekova

 

AIK Banka nudi mogućnost korišćenja čekova svojim klijentima sa redovnim primanjima po osnovu plate ili penzije. AIK PENZIJA PLUS obuhvata i izdavanje čekova bez naknade.

 

 

SMS servis

 

SMS obaveštenja o prilivu, odlivu I upit u stanje po računu, pustem SMS poruke, kao I informacije o autorizovanim transakcijama putem platnih kartica, mesečno obaveštenje o dugu po kreditnim karticama I obaveštenje da je kartica pristigla u ekspozituru (za sve vrste kartica).

 

 

Devizni račun Visa electron debit (devizna)

 

Visa electron debitna kartica (devizna) je platna I identifikaciona kartica za devizni tekući račun. Može se koristiti u zemlji I inostranstvu, za plaćanje roba I usluga, putem Interneta I podizanje novca na bankomatima, do iznosa raspoloživog na računu.

 

 

Kreditna kartica 

 

Paket AIK PENZIJA PLUS omogućava korisniku da odabirom Visa Classic revolving ili MasterCard Standard kreditne kartice bude oslobođen plaćanja naknade za izdavanje i mesečne članarine.

 

 

E-banking

 

Elektronsko bankarstvo omogućava pregled svih promena na tekućem računu, pregled transakcija po debitnim karticama, proveru stanja kao I plaćanje računa. Za korisnike AIK PENZIJA PLUS paketa kompletna E-banking usluga je bez naknade. 

 

 

M banking

 

Ova usluga vam omogućava da putem mobilnog telefona proverite stanje i promet po računu kao i da obavljate finansijske transakcije brzo i sigurno. Za korisnike AIK PENZIJA PLUS paketa, kompletna M banking usluga je bez naknade.