AIK Pozitiv plus

Napredni paket tekućeg računa za zaposlena lica obuhvata:

 

 • Tekući račun
 • Debitna kartica – Master Card ili Visa Electron
 • Mesečni izvod po tekućem računu
 • Dozvoljeno prekoračenje bez naknade za obradu zahteva
 • Trajni nalog (5 naloga bez naknade)
 • Izdavanje čekova bez naknade
 • SMS servis
 • Devizni račun Visa electron debit (devizna)
 • Kreditna kartica po izboru bez naknade za izdavanje i mesečne članarine
 • E-banking bez naknade
 • M-banking bez naknade

 

Mesečno održavanje paketa iznosi 250,00 RSD

 


Visa Electron debitna kartica

 

Platna I identifikaciona kartica za dinarski transakcioni račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga na POS terminalima I putem Interneta, za podizanje gotovog novca na šalterima banaka i za podizanje gotovog novca na bankomatima, na mestima na kojima je istaknut znak VISA, do iznosa raspoloživog na računu.

 

 

Master Card debitna kartica

 

Platna kartica i identifikaciona kartica za dinarski račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga i podizanje novca na bankomatima saoznakom MasterCard, do iznosa raspoloživog na računu.

 

 

Izvod po tekućem računu

 

Klijent može biti informisan o stanju i promenama po tekućem računu slanjem izvoda na kućnu ili e-mail adresu bez dolaska u banku, a na zahtev sve promene po tekućem računu može dobiti i na šalteru banke.

 

 

Dozvoljeno prekoračenje

 

Paket AIK POZITIV PLUS obuhvata dozvoljeno prekoračenje bez naknade za obradu zahteva.

 

 

Trajni nalog

 

Trajni nalog omogućuje klijentu da banka vrši plaćanje računa u njegovo ime, bez dolaska u banku, u određenim vremenskim intervalima, bez naknade.

Paket AIK POZITIV PLUS obuhvata i 5 trajnih naloga bez naknade.

 

 

Izdavanje čekova

 

AIK Banka nudi mogućnost korišćenja čekova svojim klijentima sa redovnim primanjima po osnovu plate ili penzije. AIK POZITIV PLUS obuhvata i izdavanje čekova bez naknade. 

 

 

SMS servis

 

SMS obaveštenja o prilivu, odlivu i upit u stanje po računu, pustem SMS poruke, kao i informacije o autorizovanim transakcijama putem platnih kartica, mesečno obaveštenje o dugu po kreditnim karticama i obaveštenje da je kartica pristigla u ekspozituru (za sve vrste kartica).

 

 

Devizni račun Visa electron debit (devizna)

 

Visa electron debitna kartica (devizna) je platna i identifikaciona kartica za devizni tekući račun. Može se koristiti u zemlji iinostranstvu, za plaćanje roba i usluga, putem Interneta i podizanje novca na bankomatima, do iznosa raspoloživog na računu.

 

Kreditna kartica po izboru

 

Paket AIK POZITIV PLUS omogućava korisniku da odabirom jedne kreditne kartice bude oslobođen plaćanja naknade za izdavanje i mesečne članarine.

 

 

E-banking

 

Elektronsko bankarstvo omogućava pregled svih promena na tekućem računu, pregled transakcija po debitnim karticama, proveru stanja kao i plaćanje računa. Za korisnike AIK POZITIV PLUS paketa, kompletna E-banking usluga je bez naknade.

 

 

M-banking

 

Ova usluga vam omogućava da putem mobilnog telefona proverite stanje i promet po računu kao i da obavljate finansijske transakcije brzo i sigurno. Za korisnike AIK POZITIV PLUS paketa, kompletna M banking usluga je bez naknade.