AIK Premium paket

Napredni paket tekućeg računa za zaposlena lica i penzionere sa jos više pogodnosti obuhvata:

 

 • Tekući račun
 • Debitna kartica - MasterCard ili VISA Electron
 • Mesečni Izvod po tekućem računu
 • Dozvoljeno prekoračenje bez naknade za obradu zahteva
 • Trajni nalog bez naknade do 5 trajnih naloga
 • Isplata penzije unapred
 • Izdavanje čekova bez naknade
 • SMS servis
 • E-banking  bez naknade
 • M-banking bez naknade
 • Devizni račun Visa electron debit (devizna)
 • Kreditna kartica Visa Gold Revolving ili MasterCard Standard bez naknade za izdavanje i mesečne članarine
 • 50% umanjena naknada za obradu gotovinskih kredita - važi samo za kredite iz standardne ponude Banke
 • Polisa putnog osiguranja* 

 

Mesečno održavanje paketa iznosi 400,00 RSD

 

*Polisa  osiguranja  lica za vreme puta i boravka u inostranstvu sa osiguranom sumom od 30.000 EUR i periodom korišćenja do  30 dana u toku 365 dana. Polisa putnog osiguranja pokriva ceo svet.

 

 

Visa Electron debitna kartica

 

Platna I identifikaciona kartica za dinarski transakcioni račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga na POS terminalima i putem Interneta, za podizanje gotovog novca na šalterima banaka i za podizanje gotovog novca na bankomatima, na mestima na kojima je istaknut znak VISA, do iznosa raspoloživog na računu.

 

 

Master Card debitna kartica

 

Platna kartica I identifikaciona kartica za dinarski račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga i podizanje novca na bankomatima sa oznakom MasterCard, do iznosa raspoloživog na računu. Uz MasterCard korisnicima AIK PREMIUM paketa je, bez naknade, na raspolaganju i MasterCard pay pass stiker.

 

 

Izvod po tekućem računu

 

Klijent može biti informisan o stanju i promenama po tekućem računu slanjem izvoda na kućnu ili e-mail adresu bez dolaska u banku, a na zahtev sve promene po tekućem računu može dobiti i na šalteru banke.

 

 

Dozvoljeno prekoračenje

 

Paket AIK PREMIUM paket obuhvata dozvoljeno prekoračenje bez naknade za obradu zahteva.

 

 

Trajni nalog

 

Trajni nalog omogućuje klijentu da banka vrši plaćanje računa u njegovo ime, bez dolaska u banku, u određenim vremenskim intervalima, bez naknade.

Paket AIK PREMIUM obuhvata i 5 trajnih naloga bez naknade.

 

 

Isplata penzije unapred – samo u AIK Banci

 

Isplata penzije unapred je usluga koja svim korisnicima penzije klijentima Banke omogućava raspolaganje sredstvima u visini jedne penzije i to do 7 dana pre redovnog priliva penzije.

 

 

Izdavanje čekova

 

AIK Banka nudi mogućnost korišćenja čekova svojim klijentima sa redovnim primanjima po osnovu plate ili penzije. AIK PREMIUM paket obuhvata i izdavanje čekova bez naknade.

 

 

 

SMS servis

 

SMS obaveštenja o prilivu, odlivu i upit u stanje po računu, pustem SMS poruke, kao i informacije o autorizovanim transakcijama putem platnih kartica, mesečno obaveštenje o dugu po kreditnim karticama i obaveštenje da je kartica pristigla u ekspozituru (za sve vrste kartica).

 

 

Devizni račun Visa electron debit (devizna)

 

Visa electron debitna kartica (devizna) je platna i identifikaciona kartica za devizni tekući račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu, za plaćanje roba i usluga, putem Interneta i podizanje novca na bankomatima, do iznosa raspoloživog na računu.

 

 

Kreditna kartica

 

Paket AIK PREMIUM omogućava korisniku da odabirom Visa Gold Revolving ili MasterCard Standard kreditne kartice bude oslobođen plaćanja naknade za izdavanje i mesečne članarine

 

 

E-banking

 

Elektronsko bankarstvo omogućava pregled svih promena na tekućem računu, pregled transakcija po debitnim karticama, proveru stanja kao i plaćanje računa. U okviru AIK PREMIUM paketa kompletna e banking usluga je bez naknade.

 

 

M-banking

 

Ova usluga vam omogućava da putem mobilnog telefona proverite stanje i promet po računu kao i da obavljate finansijske transakcije brzo i sigurno. Za korisnike AIK PREMIUM paketa, kompletna M-banking usluga je bez naknade.