AIK Start paket

Paket tekućeg dinarskog računa BEZ NAKNADE namenjen isključivo mladima od 16-25 godina. Paket obuhvata:

 

  • Tekući račun
  • Visa Electron debitnu karticu
  • SMS servis i
  • Izvod po tekućem računu
  • Otvaranje i održavanje tekućeg dinarskog računa bez naknade.

 

Visa Electron debitna kartica

 

Platna i identifikaciona kartica za dinarski transakcioni račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga na POS terminalima i putem Interneta, za podizanje gotovog novca na šalterima banaka i za podizanje gotovog novca na bankomatima, na mestima na kojima je istaknut znak VISA, do iznosa raspoloživog na računu.

 

SMS servis

 

SMS obaveštenja o prilivu, odlivu i upit u stanje po računu, pustem SMS poruke, kao i  informacije o autorizovanim transakcijama putem platnih kartica, mesečno obaveštenje o dugu po kreditnim karticama i obaveštenje da je kartica pristigla u ekspozituru (za sve vrste kartica).

 

Izvod po tekućem računu

 

Klijent može biti informisan o stanju I promenama po tekućem računu slanjem izvoda na kućnu ili e-mail adresu bez dolaska u banku, a na zahtev sve promene po tekućem računu može dobiti I na šalteru banke.